Research School for Economic and Social History

Agenda

30 August 2024
Antwerpen, exacte locatie volgt

Jaarcongres Werkgroep Zeventiende Eeuw 2024: ‘Ambacht en ambachtelijkheid in de zeventiende-eeuwse Nederlanden’ – deadline voorstellen 15 mei 2024

~ because of scope, available in Dutch only. Presentations in English are however welcome, contact the organisers for more info ~

Op vrijdag 30 augustus 2024 vindt in Antwerpen het jaarcongres van de Werkgroep Zeventiende Eeuw plaats met als thema ‘Ambacht en ambachtelijkheid in de zeventiende-eeuwse Nederlanden’.

Voor dit congres zijn de organisatoren op zoek naar voordrachten over alle denkbare aspecten van het ambacht, ambachtslieden en ambachtelijkheid.

Hoe werd in de zeventiende-eeuwse Nederlanden over ambachtelijkheid gereflecteerd? Hoe werden ambachtslieden opgeleid? Traden ze bij voorkeur in het voetspoor van hun ouders? Hoe zag hun wereldbeeld eruit? Op welke manier bepaalde godsdienst het leven van ambachtslieden? Welke sporen liet ‘het ambacht’ na in de literaire, schilderkunstige of muzikale productie van die tijd? Welke rol speelde ambachtelijke kennis en kunde in de geleerdenwereld of in de veranderende natuurwetenschappen? Hoe veranderde het inclusieve idee van ‘const’ als vaardigheid in de steeds meer aparte domeinen van kunst en ambacht? Welke rol speelden vrouwen in het ambachtsmilieu, en welke rol speelde ambachtelijkheid voor vrouwen in verschillende klassen? En wat valt er te zeggen over organisaties van ambachtslieden, zoals de gilden?

Sprekers en bezoekers van het congres worden verwacht lid te zijn of te worden van de Werkgroep Zeventiende Eeuw. Daarnaast zijn er inschrijvingskosten voor het congres. Voorstellen voor presentaties (max. 200 woorden) dienen uiterlijk 15 mei 2024 per e-mail ingediend te zijn bij Julie De Groot (Universiteit Antwerpen).

MEER INFO