Research School for Economic and Social History

Agenda

22 March 2024
09:30 - 16:50
Universiteitsbibliotheek Universiteit van Amsterdam, Doelenzaal, Singel 425, Amsterdam

Jaarcongres De Moderne Tijd 2024

~ because of scope, in Dutch only ~

Op 22 maart 2024 vindt het jaarcongres van De Moderne Tijd plaats over het thema ‘Water: beleving, beheer, beeldvorming in de lange negentiende eeuw’.

Water is een grillig en fascinerend fenomeen in de lange negentiende eeuw. De strijd tegen het water werd onderdeel van de Nederlandse nationale identiteit en beeldvorming. Het water bepaalde de vormgeving van het landschap of bleek een essentiële voorziening voor de stedelijke ontwikkeling. Hendrik Willem Mesdag hield van de woeste branding aan de kust, Jan Voerman van het dromerige rivierenlandschap, Gerrit Willem Dijsselhof van het schilderachtige aquarium, Joseph Coosemans van de contrasten tussen heide en moeras.

Het congres van de Werkgroep de Moderne Tijd is in 2024 gewijd aan water: aan de beleving, het beheer en de beeldvorming in de periode 1780-1940. Wat waren de wateropgaven in deze lange negentiende eeuw? Hoe bepaalde het water de economie, de handel en het toerisme? Op welke manier was het een bron van inspiratie voor ingenieurs, wetenschappers of kunstenaars? Kortom, welke rol speelde het water in de cultuur en identiteit van de snel veranderende samenleving van de lage landen tijdens de lange negentiende eeuw? Aan de hand van deze vragen beoogt het congres stil te staan bij de veelzijdige culturele betekenis van water en de maatschappelijke, wetenschappelijke en artistieke vragen in de Lage Landen.

Aanmelden kan tot uiterlijk 13 maart 2024 per e-mail via Marjet Brolsma (Universiteit van Amsterdam). Voor deelname geldt een bijdrage, voor studenten geldt gereduceerd tarief.

MEER INFO EN PROGRAMMA (PDF)