Research School for Economic and Social History

Agenda

29 October 2022
15:00
Boekhandel Blokker, Binnenweg 138, 2101 JP, Heemstede

Boekpresentatie Marjolein ‘t Hart – ‘Oorlog en ongelijkheid’

~ because of scope only in Dutch ~

Op zaterdag 29 oktober a.s. om 15.00 uur in Boekhandel Blokker, Binnenweg 138, 2101 JP Heemstede, vindt de presentatie plaats van het boek Oorlog en Ongelijkheid. Een inclusieve geschiedenis van de Gouden Eeuw, verschenen bij Uitgeverij Boom Amsterdam van Posthumus fellow emerita professor Marjolein ’t Hart. Roelof van Gelder, historicus en vroeger redacteur Boeken van de NRC, zal een vraaggesprek met haar houden.

Over de publicatie

Alle oorlogen in de zestiende en zeventiende eeuw leidden tot economische neergang, behalve de Tachtigjarige Oorlog. Deze leidde juist tot een periode van enorme bloei – zonder Tachtigjarige Oorlog geen Gouden Eeuw. Die grote rijkdom bereikte echter niet iedereen. In de wingewesten overzee werden mensen op grote schaal uitgebuit, en ook binnen de Republiek zelf groeide de ongelijkheid. Katholieken, plattelanders, vissers, de lagere en de middenklasse in de steden: allemaal gingen ze er tijdens de Gouden Eeuw op achteruit.

Met het leger en de vloot was de overheid de grootste werkgever en de grootste consument. Door een efficiënte troepenmacht, een breed gedragen staatskrediet en een vergaande commercialisatie in de logistiek van oorlogvoering werd de Gouden Eeuw vooral een Hollandse Gouden Eeuw. Nog steeds profiteert de Nederlandse economie van de vermogens die toen zijn vergaard. Niet eerder is verklaard waarom vooral de Hollandse economie van de oorlog heeft geprofiteerd. Oorlog en ongelijkheid doet dat wel. Door systematisch te laten zien dat de glorie vele schaduwzijden kende, presenteert Marjolein ’t Hart de eerste inclusieve geschiedenis van de Gouden Eeuw.

Meer info