Research School for Economic and Social History

Agenda

9 December 2022
Amsterdam, exact location to be announced

Call for papers – Jaarcongres ‘Oorlog op afstand. De Lage Landen tussen neutraliteit en betrokkenheid’ – deadline abstracts 1 juni 2022

~ because of scope, only in Dutch ~

In december 2022 organiseert de werkgroep De Moderne Tijd haar jaarcongres. Het thema voor 2022 zal zijn ‘Oorlog op afstand. De Lage Landen tussen neutraliteit en betrokkenheid’.

Dat de regeringen van Nederland en België in grote Europese conflicten geen partij kozen, betekende niet dat oorlogen op afstand de bevolking van beide landen onverschillig liet. Integendeel, dit congres laat zien hoe formele afzijdigheid gepaard kon gaan met een sterke publieke betrokkenheid. Op welke manieren werd door diverse groepen aan dit engagement vorm gegeven? Wat waren de beweegredenen van burgers om zich in te zetten voor humanitaire hulp? Hoe beïnvloedde ‘de oorlog van anderen’ het publiek debat en hoe werd het verbeeld in de populaire cultuur? Door op deze vragen een antwoord te geven beoogt het programma niet alleen de veelzijdigheid en veranderlijkheid van de publieke betrokkenheid bij ‘oorlogen op afstand’ in kaart te brengen, maar tevens inzicht te krijgen in de rekbaarheid van het neutraliteitsbegrip in de Lage Landen.

Papervoorstellen over deze en andere binnen het congresthema passende onderwerpen zijn welkom. Belangstellenden kunnen een voorstel van max. 300 woorden en een (beknopte) biografische beschrijving indienen tot en met 1 juni 2022 via Dr. Marjet Brolsma. In de tweede helft van juni wordt uitsluitsel gegeven over de selectie.

FULL CALL (PDF)