Research School for Economic and Social History

News

Podcast ‘De Great Divergence’ door prof. dr. Peer Vries

~ because of scope, only in Dutch ~

Recent is in de Home Academy-reeks de podcast ‘De Great Divergence‘ van prof. dr. Peer Vries verschenen, een zesdelig hoorcollege over dit historisch economisch uiteengroeien . De meeste experts zijn het erover eens dat de Great Divergence ergens in de achttiende en negentiende eeuw ontstond, toen voor het eerst in de geschiedenis van de wereld in Groot-Brittannië en in een aantal andere Europese landen moderne economische groei optrad. Tot op dat moment was het verschil tussen arme en rijke samenlevingen altijd relatief gering geweest, aangezien wereldwijd armoede normaal was. Met de Great Divergence werd het westen veel rijker dan de rest van de wereld, met uitzondering van Japan.

In zijn college bespreekt academisch expert prof. dr. Peer Vries een groot aantal zeer diverse verklaringen voor dit economisch uiteengroeien. Hij doet dit aan de hand van systematische vergelijkingen van allerlei verschillende delen van de wereld, met accent op West-Europa en Oost-Azië. Het te verklaren fenomeen is weliswaar economisch van aard, maar bij de verklaringen krijgen ook geografische, demografische, politieke, militaire, sociale en culturele factoren ruime aandacht.

Over de auteur

Prof. dr. Peer Vries studeerde economische en sociale geschiedenis aan de Universiteit Leiden. Momenteel is hij Honorary Research Fellow aan het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis te Amsterdam. Hij is lid van de Academia Europaea en was mede-oprichter van het Journal of Global History en van het Global Economic History Network.


Bestelpagina