Research School for Economic and Social History

Calls

Oproep bijdragen boek ‘Wereldsteden: Stadsgeschiedenis van de Lage Landen’ – deadline voorstellen 10 maart 2024

~ because of scope in Dutch only ~
De redactie van het bij Atlas Contact te publiceren boek Wereldsteden in de Lage Landen (Nadia Bouras, Jan Hein Furnée, Hilde Greefs, Jelle Haemers, Manon van der Heijden en Anne-Laure Van Bruaene) verwelkomt bijdragen van ervaren én jonge onderzoekers die hun nieuwe bevindingen over stadsgeschiedenis in een wereldperspectief met een breder publiek willen delen.

Wereldsteden. Stadsgeschiedenis van de Lage Landen beoogt een breed publiek vertrouwd te maken met de verschillende manieren waarop de stadsgeschiedenis van de Lage Landen en de geschiedenis van globalisering en transregionale contacten elkaar hebben beïnvloed en versterkt. Het boek zal bestaan uit ongeveer vijftig hoofdstukken, waarbij elk hoofdstuk zich richt op een onderwerp met een focus op één stad in de Lage Landen. Het boek bestrijkt de stadsgeschiedenis van de oudheid tot het recente verleden. Sommige hoofdstukken zullen zich richten op lange-termijn-ontwikkelingen, terwijl andere de complexiteit van stadshistorische fenomenen juist in een kort tijdsbestek zullen ontrafelen.

De hoofdstukken zijn gebaseerd op actuele wetenschappelijke inzichten, maar ze bevatten geen noten, wel een korte literatuuropgave (maximaal vijf titels). Ieder hoofdstuk heeft een omvang van vier bladzijden (2000 woorden). Het resultaat beoogt niet een volledige geschiedenis van steden in de Lage Landen te presenteren, maar een bloemlezing waaruit de lezer naar eigen interesse kan kiezen. Geïnteresseerden kunnen via onderstaande knop het aanmeldformulier downloaden, dit dient uiterlijk 10 maart 2024 per mail aan de uitgever gestuurd te worden.

DOWNLOAD OPROEP (PDF)
 
DOWNLOAD AANMELDFORMULIER (WORD)