Research School for Economic and Social History

News

Redacteur Tijdschrift Historica (onbezoldigd) – deadline 1 januari 2023

~ because of required proficiency and scope, in Dutch only ~

De redactie van Historica is op zoek naar een nieuwe redacteur (v/m/x, onbezoldigd). Historica is hét wetenschappelijk en peerreviewed Nederlandstalig tijdschrift voor gendergeschiedenis. Het blad verschijnt drie keer per jaar en publiceert artikelen en recensies over gendergeschiedenis van de vroegste beschavingen tot de dag van vandaag. Elk jaar brengt Historica daarnaast een speciaal themanummer uit. De afgelopen jaren waren dat onder andere LGBTQ+-geschiedenis, gender en emoties, black feminism en vrouwen in WOII.

De beoogd redacteur heeft als lid van het redacteurenteam onder meer de volgende taken:

  • Bijwonen van redactievergaderingen
  • Evaluatie van binnengekomen artikelen
  • Meedenken over nieuwe doelgroepen, thema’s, vormgeving etc.
  • Begeleiding auteurs door het redactieproces
  • Werving van nieuwe auteurs

De redactie stimuleert inclusiviteit en hecht veel belang aan gelijke kansen – ongeacht gender, functiebeperking, afkomst, levensbeschouwing, seksuele oriëntatie, leeftijd, of anderszins en moedigt dan ook mensen van diverse achtergronden aan om te solliciteren.

Sollicitaties, vergezeld van een cv en (indien beschikbaar) enkele voorbeelden van recent schrijf- of redigeerwerk kunnen tot uiterlijk 1 januari 2023 verzonden worden per e-mail naar de huidige redactie.

VOLLEDIGE INFO