Research School for Economic and Social History

Calls

Nominaties Keetje Hodshon Prijs voor recent gepromoveerden – deadline 12 januari 2023

~ only available in Dutch ~

De Keetje Hodshon Prijs is ingesteld door de J.C. Ruigrok Stichting te Haarlem als aanmoedigingsprijs voor onderzoekers die in het jaar van toekenning niet langer dan vijf jaar zijn gepromoveerd, ter bekroning van oorspronkelijk onderzoek op het gebied van de geesteswetenschappen. De prijs wordt jaarlijks toegekend voor onderzoek op één van de volgende gebieden:

  • Taalwetenschappen
  • Literatuurwetenschappen
  • Historische wetenschappen
  • Wijsbegeerte en/of Godgeleerdheid

In 2023 is de Keetje Hodshon Prijs bestemd voor onderzoek op het gebied van de Historische wetenschappen, als aanmoedigingsprijs voor onderzoekers die in 2018 of daarna gepromoveerd zijn. De Keetje Hodshon Prijs wordt toegekend door de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen na verkregen advies van een door de Maatschappij daartoe te benoemen Commissie.

Voordrachten dienen digitaal te worden ingediend uiterlijk 12 januari 2023.


VOLLEDIGE INFO