Research School for Economic and Social History

News

Onderzoeksassistent ‘Great Urban Transition’ (Universiteit van Amsterdam) – deadline 29 september 2022

~ due to required (passive) proficiency, only in Dutch; applications may however be submitted in English ~
De opleiding Geschiedenis van de Faculteit der Geesteswetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam is per direct op zoek naar twee enthousiaste en zelfstandige student-assistenten om kwalitatief en kwantitatief archief- en literatuuronderzoek te doen in het Stadsarchief Amsterdam en de universiteitsbibliotheek.
De student-assistenten gaan in Amsterdam kwalitatief en/of kwantitatief archief- en literatuuronderzoek doen dat de basis zal vormen voor een academisch tijdschriftartikel, een beursaanvraag en een symposium in het voorjaar van 2023. Hiermee doen zij ervaring op in het academisch werkveld en leveren zij een inhoudelijke bijdrage aan een interdisciplinair onderzoek waarmee zowel historische als contemporaine vraagstukken opgelost kunnen worden. De uitdaging ligt in het vinden, onderzoeken en begrijpen van diverse primaire bronnen. Met de andere student-assistent en hoofdonderzoeker(s) zal tweewekelijks overleg plaatsvinden over de onderzoeksresultaten, die vanzelfsprekend ook een masterscriptie of toekomstig proefschrift kunnen voeden.

Over het project

De opkomst van eenpersoons- en meerpersoonshuishoudens zonder familiebanden is één van de meest ingrijpende sociale transformaties van de moderne tijd. Ondanks de vergaande gevolgen voor het functioneren van steden en de manier waarop mensen hun leven inrichten, is weinig bekend over de historische oorzaken en consequenties van deze ontwikkeling. Een ploeg van stadshistorici en stadsgeografen onderzoekt in het najaar van 2022 hoe en waarom de bevolking van Amsterdam sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog steeds vaker alleen is gaan wonen, en wat de sociaalruimtelijke gevolgen zijn van deze ontwikkeling voor de stedelijke samenleving.

Solliciteren

Sollicitaties mogen zowel in het Nederlands als in het Engels gesteld zijn. Passieve kennis van het Nederlands is gezien de aard van de werkzaamheden wel een voorwaarde. Sollicitaties dienen uiterlijk 29 september 2022 via het daartoe bestemde portaal te zijn ingediend.