Research School for Economic and Social History

News

3 Postdoc Positions Project ‘Dilemma’s of Doing Diversity (DIDI)’ (diverse locaties – deadline 29 mei 2022)

~ because of required proficiency in Dutch, only available in Dutch ~

Voor het NWA (Nationale WetenschapsAgenda) project ‘Dilemma’s of doing Diversity’ (DIDI) worden vier promovendi gezocht. De promovendi en postdocs binnen dit project werken nauw samen maar worden aangenomen bij verschillende universiteiten/instituten (Leiden, EUR, TU Delft of NIDI). Startdatum van het project is 1 september 2022.

Projectbeschrijving

Politici, beleidsmakers, journalisten, wetenschappers en anderen benadrukken het belang van een inclusieve samenleving waarbij in beleid en praktijk ruimte is voor diversiteit in tal van opzichten (bv. herkomst, geloof, gender, klasse en seksualiteit). Maar hoe creëer en stimuleer je een samenleving met samenhang en ruimte voor verschillen, waarin bovendien iedereen gehoord wordt? Om iedereen gelijke kansen te geven, moet niet iedereen gelijk behandeld worden. Hoe worden en werden keuzes gemaakt en verantwoord? In ‘Dilemmas of doing Diversity’ kijken we kritisch naar ‘doing diversity’ in heden, verleden en toekomst. De volledige projectbeschrijving is te verkrijgen bij prof. dr. Marlou Schrover.

Deelprojecten

  • Postdoc 1 (0,7 fte, 32 maanden, Universiteit Leiden, Instituut voor Geschiedenis) – Diversity policies and practices since 1945
    Verantwoordelijk voor de coördinatie van activiteiten in dit deelproject, medebegeleider van PhD student 1, werkt samen met postdoc 2. Zoeken van bronnen, doen van bronnenonderzoek in overleg met anderen. Postdoc 1 zal samen met postdoc 2 ook experts en steden helpen selecteren voor het onderzoek, en contacten onderhouden met onze partners in Hamburg en Antwerpen.
  • Postdoc 2 (0,7 fte, 32 maanden, Erasmus Universiteit Rotterdam, Department of Public Administration and Sociology (DPAS) – Research Group Governance of Migration and Diversity) – Spaces of sports and recreation (2000-2020) (EUR) en Diversity policies and practices in spaces of care and welfare provision (2000-2020) (NIDI/LA).
    Helpt mee bij projectbegeleiding PhD student 2, werkt samen met postdoc 1. Postdoc 2 zal samen met postdoc 1 ook experts en steden helpen selecteren voor het onderzoek, en zal contacten onderhouden met onze partners in Hamburg en Antwerpen. Verantwoordelijk voor het organiseren van de citizen dialogue tables, de ontwikkeling van een toolkit en de kennisverbreiding van de uitkomsten van onderzoek.
  • Postdoc 3 (0,7 fte, 24 maanden, Universiteit Leiden, Instituut voor Geschiedenis) – Futures of diversity and diversity policy in Dutch society (2035-2040).
    Werken aan de ontwikkeling van future scenarios die betrekking hebben op de komende 15 tot 20 jaar. Betrokken bij testen en verbeteren van plannen en voor de organisatie van de Future Scenario Labs (dit deel van het werk wordt gedaan in Delft) en kennisverbreiding.

Solliciteren

Sollicitaties dienen uiterlijk 29 mei 2022 ontvangen te zijn via het online sollicitatiesysteem van de Universiteit Leiden.

VOLLEDIGE INFO EN SOLLICITATIE