Research School for Economic and Social History

News

4 PhD Positions Project ‘Dilemma’s of Doing Diversity (DIDI)’ (diverse locaties – deadline 29 mei 2022)

~ because of required proficiency in Dutch, only available in Dutch ~

Voor het NWA (Nationale WetenschapsAgenda) project ‘Dilemma’s of doing Diversity’ (DIDI) worden drie postdocs gezocht. De promovendi en postdocs binnen dit project werken nauw samen maar worden aangenomen bij verschillende universiteiten/instituten (Leiden, EUR, TU Delft of NIDI). Startdatum van het project is 1 september 2022.

Projectbeschrijving

Politici, beleidsmakers, journalisten, wetenschappers en anderen benadrukken het belang van een inclusieve samenleving waarbij in beleid en praktijk ruimte is voor diversiteit in tal van opzichten (bv. herkomst, geloof, gender, klasse en seksualiteit). Maar hoe creëer en stimuleer je een samenleving met samenhang en ruimte voor verschillen, waarin bovendien iedereen gehoord wordt? Om iedereen gelijke kansen te geven, moet niet iedereen gelijk behandeld worden. Hoe worden en werden keuzes gemaakt en verantwoord? In ‘Dilemmas of doing Diversity’ kijken we kritisch naar ‘doing diversity’ in heden, verleden en toekomst. De volledige projectbeschrijving is te verkrijgen bij prof. dr. Marlou Schrover.

Deelprojecten

 • PhD-student 1 (Universiteit Leiden, Instituut voor Geschiedenis; promotor prof. dr. Marlou Schrover) – Diversity policies and practices since 1945
  Beschrijven en verklaren van veranderingen in beleid gericht op diversiteit en sociale cohesie sinds 1945, en de uitvoering van beleid in de praktijk o.a. middels de methode van tracing: wie formuleerde welk idee als eerste? Hoe en door wie werd het idee aangepast en overgenomen? Bronnen zijn onder meer overheidsdocumenten, materiaal van organisaties, krantenartikelen en andere mediaproducten. PhD-student 1 zal bovendien mensen interviewen die in de vorming of invulling van het beleid een belangrijke rol hebben gespeeld. Centraal staan de sleutelmomenten waarop het beleid veranderde, voorstellen voor veranderingen werden gedaan of wanneer er protesten waren voor of tegen beleidsverandering en -voorstellen.
 • PhD-student 2 (Erasmus Universiteit Rotterdam, Department of Public Administration and Sociology (DPAS) – Research Group Governance of Migration and Diversity; promotor prof. dr. Peter Scholten) – Spaces of sports and recreation (2000-2020).
  Beschrijven en analyseren van veranderingen in beleid en richtlijnen rondom sport en recreatie in relatie tot diversiteit en sociale cohesie, en de reacties van mensen op initiatieven en maatregelen in de afgelopen 20 jaar. Centraal staat het analyseren van strategieën die op dit beleidsterrein zijn ontwikkeld. De PhD-student zal gebruik maken van kwalitatieve methodes, zoals focusgroep-bijeenkomsten, interviews en shadowing. Plaatsen van onderzoek zijn onder meer zwembaden, sportverenigingen, bibliotheken, volkstuinen en parken.
 • PhD-student 3 (Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut (NIDI), in samenwerking met Leyden Academy; promotor prof. dr. Tineke Fokkema) – Diversity policies and practices in spaces of care and welfare provision (2000-2020).
  In kaart brengen van beleid en praktijk op het gebied van zorg en welzijn in relatie tot diversiteit in de afgelopen 20 jaar. De PhD-student onderzoekt de veranderingen in diversiteitsbeleid van overheid en gemeentes, hoe professionals hiermee omgaan, welke maatregelen zij nemen om mensen gelijkelijk toegang tot zorg en welzijn te bieden, en hoe mensen die toegang en regelingen daaromtrent waarderen. De PhD-student zal gebruik maken van kwalitatieve, participatieve onderzoeksmethodes. Plaatsen waar onderzoek zal worden gedaan zijn onder meer gezondheidscentra, consultatiebureaus, seniorenhuisvesting, dagbestedingen en verpleeg- en verzorgingstehuizen.
 • PhD-student 4 (Technische Universiteit Delft, Department of Urbanism, research group Urban Studies; Promotor dr. Reinout Kleinhans) – Diversity policies and practices in housing and community-based initiatives (2000-2020).
  Beschrijven en analyseren van beleid en praktijk in huisvesting en buurtinitiatieven in relatie tot diversiteit en hoe mensen interventies en initiatieven waarderen en stimuleren of er tegen protesteren. Voor de periode 2000-2020 bekijkt de PhD-student onder meer huisvesting, woonrecht en zelforganisatie door bewoners, en de plannen daar rondom heen. Diversiteit en hoe dat in de praktijk wordt ingevuld of gepropageerd, staan centraal.

Solliciteren

Sollicitaties dienen uiterlijk 29 mei 2022 ontvangen te zijn via het online sollicitatiesysteem van de Universiteit Leiden.

VOLLEDIGE INFO EN SOLLICITATIE