Research School for Economic and Social History

News

Phd positie als onderzoeker-historicus Project ‘Buitenstaanders en Justitie’ (Universiteit Gent – deadline 30 juni 2022)

~ because of required proficiency in Dutch, only available in Dutch ~

De onderzoeksgroep ‘Sociale geschiedenis na 1750’ (Universiteit Gent, Vakgroep Geschiedenis) is op zoek naar een PhD student als onderzoeker-historicus voor het project ‘Buitenstaanders en justitie. Strafrechterlijke trajecten in het negentiende-eeuwse België’.

Door het bestuderen van de sociale profielen en de strafrechtelijke trajecten van personen die in de lange negentiende eeuw in aanraking kwamen met politie, gerecht en gevangenisstraffen, wil dit project aantonen hoe verschillende dimensies van sociale kwetsbaarheid zoals geslacht, klasse, leeftijd en migratieachtergrond de strafrechtspraktijk beïnvloedden. Door het reconstrueren van de ongekende verhalen van kwetsbare buitenstaanders, geeft dit project ook een stem aan grotendeels ondervertegenwoordigde groepen in de geschiedenis. Om dit project te realiseren vormen de recent verworven collecties van gerechtelijke bronnen (archieven van parketten, rechtbanken en gevangenissen) die in de verschillende depots van de provinciale Rijksarchieven worden bewaard, een ideaal startpunt.

Dit doctoraal onderzoeksproject wordt gefinancierd door het Federale Wetenschapsbeleid en past in een interdisciplinair BRAIN-programma. De onderzoeker krijgt de onderzoeksgroep Sociale geschiedenis na 1750 (Universiteit Gent) als standplaats, waar professor Antoon Vrints en professor Margo De Koster zullen optreden als promotoren. Het project wordt in nauwe samenwerking met het Gentse Rijksarchief (onder leiding van Paul Drossens) uitgevoerd.

Sollicitaties (CV en een korte (max. 1000 woorden) visienota met reflectie op het uit te voeren onderzoek) dienen uiterlijk 30 juni 2022 per e-mail verzonden zijn aan professor Antoon Vrints.