Research School for Economic and Social History

Calls

Call for Applications – NWA Wetenschapscommunicatie 2021/22 – deadline 15 juni 2022

~ because of scope, only in Dutch ~

Het doel van de call ‘NWA Wetenschapscommunicatie 2021-2022’ is om door goede wetenschapscommunicatie de verbinding tussen wetenschap en samenleving te versterken. Bijvoorbeeld door wetenschap dichter bij bestaande en nieuwe doelgroepen te brengen zodat interactie tot stand kan komen en wederzijds begrip wordt versterkt. Een vernieuwende insteek van wetenschapscommunicatie kan hieraan bijdragen. Deze call is bedoeld voor projecten die zich richten op specifieke doelgroepen, bijvoorbeeld doelgroepen die niet vanzelfsprekend met wetenschap in aanraking komen en onvoldoende beeld hebben van wat wetenschap is en betekent voor de maatschappij. NWO financiert binnen deze call in twee bandbreedtes projecten, met elk een eigen inhoudelijke focus (zie ‘wat aanvragen’ voor meer informatie).

Aanvragen kunnen ingediend worden door wetenschappers of andere aanvragers verbonden aan universiteiten en hogescholen, TO2-instellingen, instituten en Rijkskennisinstellingen maar ook organisaties zonder winstoogmerk waaraan een aanvrager is verbonden en aanvragers verbonden aan (wetenschaps)musea die lid zijn van de Museumvereniging. Aanvragen in deze call moeten ondersteund worden door een actief betrokken consortium, met voldoende kennis en kunde om de voorgestelde activiteiten uit te voeren. Dit betekent dat zowel kleine als grote projectvoorstellen worden ingediend namens ten minste twee organisaties. Het consortium dient één aanvrager als penvoerder aan te wijzen, die aan bepaalde voorwaarden dient te voldoen (zie Full Call). Voorstellen kunnen het gehele jaar ingediend worden, de nu lopende ronde sluit op 15 juni 2022.

FULL CALL