Research School for Economic and Social History

Agenda

15 June 2022
Dom Church, Achter de Dom 1, 3512 JN, Utrecht

Save the date! Valedictory Speeches Maarten Prak and Jan Luiten van Zanden

~ For English see below ~
In september 1992 traden Maarten Prak en Jan Luiten van Zanden aan als part-time hoogleraren Economische en Sociale Geschiedenis na de Middeleeuwen aan de Universiteit Utrecht, samen deze leerstoel delend. Op 15 juni 2022 komt er een eind aan dit experiment, wat gemarkeerd zal worden door het uitspreken van afscheidsredes in de Domkerk, Utrecht. Nadere details volgen, maar via dit bericht vragen we u deze datum vanaf 15 uur in uw agenda te reserveren.

Hoogachtend,
Maarten Prak
Jan Luiten van Zanden

In September 1992, Maarten Prak and Jan Luiten van Zanden took office as part-time professors of Economics and Social History at Utrecht University, sharing this chair. This experiment will come to an end on June 15, 2022, which will be marked by valedictory lectures in the Domkerk, Utrecht. More details will follow in duie time, but with this message we ask you to save this date in your schedule from 3 pm.

Yours sincerely,
Maarten Prak
Jan Luiten van Zanden