Research School for Economic and Social History

News

Student-assistenten (2-3) voor onderzoek recente geschiedenis van werk en vakbondsarchieven (KNAW Humanities Cluster, 0,2-0,4 fte) – deadline 30 Nov. 2021

~ due to scope, only in Dutch ~

Het KNAW Humanities Cluster, een samenwerkingsverband tussen het  Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (IISG), het Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis en het Meertens Instituut, zoekt voor onderzoek naar de recente geschiedenis van werk en vakbondsarchieven

2-3 Student-Assistenten (0,2-0,4 fte) per 1 februari 2022

Het IISG doet vanuit dit cluster geavanceerd onderzoek naar de geschiedenis van werk, werkenden en arbeidsverhoudingen op mondiale schaal en verzamelt daartoe gegevens die ook ter beschikking worden gesteld aan andere onderzoekers.

De werkzaamheden van de student-assistenten zijn onderdeel van lopend onderzoek naar de recente geschiedenis van werk, werkvloerverhoudingen en organisatie van werkenden in Nederland. Het doel van dit project is een gerichte steekproef van vakbondsarchieven. De studentassistenten leggen daartoe datasets aan op basis van bedrijfsdossiers.

De studentassistenten zullen vooral werken aan de verwerking van onderzoeksgegevens uit vakbondsarchieven (met name FNV-archieven). De werkzaamheden zijn gedeeltelijk individueel, maar vinden in teamverband plaats. Beschikbaarheid op een gezamenlijke projectwerkdag op het IISG is daarom gewenst.

Functie-eisen:

  • een inschrijving voor een BA of (Research) Master Geschiedenis of andere relevante studierichting;
  • kennis van Nederlands;
  • relevante onderzoeksvaardigheden;
  • een actieve en zelfstandige werkhouding;
  • een zorgvuldige en secure werkwijze;
  • affiniteit met de thematiek (geschiedenis van vakbonden, sociale bewegingen, globalisering, flexibilisering, enz.);
  • voldoende flexibel om (in overleg) te komen tot een vaste gezamenlijke werkdag.

De aanstelling bij de KNAW is voor de duur van een jaar, de beoogde startdatum is 1 februari 2022. Sollicitaties dienen vóór 1 december 2021 ontvangen te zijn. Sollicitatiegesprekken zullen plaatsvinden op dinsdag 14 december 2021.

Full info (pdf)