Research School for Economic and Social History

Agenda

15 - 16 October 2021
Université Saint-Louis, Kruidtuinstraat 43, 1000 Brussel/Bruxelles

XIXde Colloquium ‘De Brabantse Stad’/ XIXe Colloque ‘La Ville brabançonne’ (Brussels, 15-16 Oct.)

– Due to scope, only available in Dutch. Some lectures will be in Dutch, some lectures will be in French –

De Belgisch-Nederlandse ‘Stichting Colloquium De Brabantse Stad’ organiseert op 15 en 16 oktober 2021 haar driejaarlijkse internationale bijeenkomst waarop diverse aspecten van de geschiedenis van de steden en van het stedelijke leven in het oude hertogdom Brabant onder de loep worden genomen. Dit (inmiddels 19e) colloquium vindt plaats aan de Université Saint-Louis en richt de aandacht op de stedelijke en vorstelijke ruimte in het hertogdom Brabant in de late middeleeuwen en de vroegmoderne tijd. Centraal staat de manier waarop de territoriale ontwikkelingen in verschillende sociale milieus worden gepercipieerd. Stedelijke elites, de vorst en diens entourage hadden immers verschillende – maar soms ook gelijklopende – opinies over wat Brabant eigenlijk was en gebruikten diverse media om hun ideeën hierover te communiceren: administratieve, narratieve en cartografische bronnen, architectuur, literatuur en kunst leggen hiervan getuigenis af.

Dit colloquium komt tot stand in samenwerking met het NWO-onderzoeksproject Imagining a territory. Constructions and representations of late medieval Brabant, uitgevoerd aan de Universiteit van Amsterdam.

FULL INFO (pdf)