Research School for Economic and Social History

Agenda

29 October 2021
10:30 - 16:35
Vrije Universiteit Amsterdam, De Boelelaan 1105, 1081 HV, Amsterdam

Jaarcongres Vlaams-Nederlandse Vereniging voor Nieuwe Geschiedenis

– due to scope, only available in Dutch –

De Vlaams-Nederlandse Vereniging voor Nieuwe Geschiedenis organiseert op 29 oktober 2021 haar Jaarcongres in het hoofdgebouw van de Vrije Universiteit Amsterdam. Thema van het Jaarcongres 2021 is ‘Afval bestaat niet! De circulaire economie in de vroegmoderne Nederlanden’. Het congres vindt plaats in samenwerking met de Vrije Universiteit Amsterdam, het Environmental Humanities Centre en Clue+.

Inhoud

De Nederlandse en Vlaamse overheden willen naar een circulaire economie in 2050. Dat voornemen vormt een goede aanleiding om te onderzoeken hoe circulair de steden en de landbouw eigenlijk waren vóór de industrialisatie. Hoe was het hergebruik van afval en restproducten geregeld? Wat was de waarde van oud papier, textiel, bouwmaterialen of mest, en wat deed men ermee? In hoeverre kan ook worden gesproken van een andere cultuur en appreciatie rond afval en tweedehands materiaal?

Tijdens het Jaarcongres 2021 zullen de sprekers niet alleen het ‘hoe’ uit de doeken doen van recyclage en hergebruik, maar vooral ook het ‘waarom’. Dat wil zeggen: wat maakte recycleren profijtelijk? En welke economische, sociale, politieke en culturele condities moeten worden meegenomen om dergelijke praktijken te begrijpen en te verklaren?

Programma

De bijeenkomst zal in het Nederlands zijn. Het volledige programma kunt u hieronder als pdf downloaden. Onder de sprekers zijn onder meer Heidi Deneweth en Petra van Dam, bestuursleden van het N.W. Posthumus Instituut.

Registratie

De kostprijs voor deelname aan het Jaarcongres bedraagt 25 EUR (studenten betalen 15 EUR). U kunt zich inschrijven via deze link. U ontvangt na inschrijving t.z.t. een betaalverzoek per email.

Momenteel is het de bedoeling dat het congres fysiek in de Vrije Universiteit Amsterdam zal plaatsvinden. Mocht dit vanwege coronamaatregelen toch niet haalbaar blijken, dan houden we u op de hoogte.

Volledige info en abstracts (pdf)